Aanslag gemeentelijke belastingen deze week op de mat

Tussen donderdag 22 februari en zaterdag 24 februari ontvangen inwoners van Ridderkerk de aanslag voor de gemeentebelastingen: de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting. U krijgt de aanslag in de brievenbus of digitaal via MijnOverheid.nl.Bij uw belastingaanslag zit informatie over de verschillende belastingen, hoe u die kunt betalen en hoe u bezwaar kunt maken.

SER Zomerconcerten

Ook dit jaar worden de (hopelijk) zomerse avonden in Ridderkerk centrum weer opgeluisterd met muziek.De werkgroep Zomerconcerten heeft naar afwisseling gestreefd , zodat er voor iedereen wat te beleven is tijdens de SER Zomerconcerten. Dit jaar zullen alle concerten worden gehouden op de vrijdagavonden, uitgezonderd het openingsconcert op dat op zaterdag 5 mei wordt gehouden.Onderstaande agenda voor 2018 kunt u alvast noteren:5 mei Andy & Grace 14.0011 mei The River Bigband 19.3025 mei Couleurs Vocales 19.301 juni De Ridderkerkse Noordzangers ...

Campagne voor nieuwe organisatie in Winkelhart Ridderkerk

Afgelopen week is het bestuur van deBIZ-Winkelhart Ridderkerk i.o. een campagne gestart richting deondernemers om tot één organisatie te komen in het winkelhart. Opdit moment zijn er drie winkeliersverenigingen (114 leden) en nogeens 25 freeriders (dit zijn winkeliers die niet aangesloten zijn enook niet meebetalen, maar wel meeliften op de activiteiten). Dit iseen onwenselijke situatie en die de samenhang in het winkelhart nietbevordert. Door diverse oorzaken zoals o.a. een economische crisis,veranderd koopgedrag, vergrijzing en e-commerce via internet is erleegstand ontstaan. ...

MET DE MUZIEK MEE IN DE OUDHEIDKAMER

Vanaf 28februari zal de expositieruimte in de Oudheidkamer gevuld worden metbezienswaardigheden, die herinneren aan het muzikale verleden van defanfare “Sursum Corda” uit Rijsoord.Opgerichtop 1 mei 1918 onder de naam Concordia als harmonievereniging werd denaam veranderd in “Sursum Corda”.Dit100-jarig bestaan laat de vereniging niet ongemerkt voorbij gaan.Er wordtgewerkt aan een jubileumboek en op 9 maart wordt er in deOpstandingskerk te Rijsoord stilgestaan bij dit heuglijke feittijdens een jubileumconcert.Daaraanvoorafgaand zal op 3 maart na een mars door het winkelcentrum detentoonstelling in de ...

Perry Zuidam “Jij kunt niet altijd 16 zijn”

Perry Zuidam begon zijn muzikale carrière 20 jaar geleden als zanger. Hiervoor was hij al een aantal jaren actief als Bandparodist. Perry werd ooit “ontdekt” door Annie de Reuver en in die beginperiode nam Perry diverse vrolijke feest singles op. Zijn muzikale carrière bouwde Perry zorgvuldig op door stapje voor stapje verder te gaan in het vak en door te laten zien dat hij een echte doorzetter is. Ondanks diverse tegenslagen, ging Perry toch door en verloor nooit de moed. ...

Opbouwwerk start de Buurtklik

Het opbouwwerk van Welzijn Ridderkerk is jouw aanspreekpunt in de wijk enis graag zichtbaar aanwezig. Je vindt het opbouwwerk buiten op straatof in gesprek bij mensen thuis. Om een beeld te krijgen van wat erleeft en speelt in de wijk, is contact en ontmoeting nodig. Daar isde Buurtklik voor: laagdrempelig en dichtbij!DeBuurtklik is bedoeld voor ontmoeting, jouw klik te verbinden en teversterken. Ook willen de opbouwwerkers jou met de Buurtklik voorzienvan informatie en advies of eventueel doorverwijzen als dat nodig ...

Cursus “Mantelzorgen met aandacht voor uzelf”

Het kan dat het u even teveel wordt als mantelzorger. Natuurlijk doet udit met alle liefde, maar toch. Mantelzorg wordt vaak ongemerktzwaarder naarmate u langer voor een naaste zorgt. Daarom organiseertKaraat Mantelzorg een cursus “Mantelzorgen met aandacht voor uzelf”voor mantelzorgers gericht op het voorkomen van overbelasting.OpzetcursusIn de cursus krijgt u, aande hand van uw eigen situatie, handreikingen om zo goed mogelijk metmoeilijke situaties om te gaan. U wisselt ervaringen en tips uit enleert de zorg zo te regelen dat u ...

Aan de slag tijdens NLdoet

Wil je een dagje de handen uit de mouwen steken voor eenstichting, vereniging of zorginstelling? Op 9 en 10 maart 2018 kan jemee doen met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Jemaakt kennis met vrijwilligerswerk en helpt een organisatie een kluste klaren. De organisaties maken er een gezellige dag van!Ookin Ridderkerk grijpen een aantal organisaties NLdoet aan om tuin enterrein op te knappen of iets leuks voor de bewoners te doen. En doorde deuren open te zetten hopen ze ook ...